Lista Spółek

 

Lp.Spółka w GK PD
1. PD S.A. INVESTMENT Sp. K. NIP: 8971767145 (Spółka od zarządzania operacyjnego projektami),ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000506343
2. Profit Development Spółka Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000352445 NIP: 8971760462, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
1. PD Spółka Akcyjna INWESTYCJE 4 Spółka, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000697728 NIP: 8992829590, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
2. PD Spółka Akcyjna INWESTYCJE 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000695662 NIP: 8992828320, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
3. PD Spółka Akcyjna INWESTYCJE 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000693039 NIP: 8943112969, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
4. PD Spółka Akcyjna NOWE ZŁOTNO 4 Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000700649 NIP: 8992831061, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
5. PD Spółka Akcyjna PIĘKNA 4 Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000700458 NIP: 8992831204, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
6. PD Spółka Akcyjna INWESTYCJE 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000667498 NIP: 8943098956, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
7. PD Spółka Akcyjna Logistyka Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000367414 NIP: 8971767139, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
8. PD Spółka Akcyjna REWOLUCJI Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000352522 NIP: 8971760640, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
9. PD Spółka Akcyjna GDAŃSKA 141 Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000537537 NIP: 8943058891, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
10. PD Spółka Akcyjna NOWE ZŁOTNO 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000612945 NIP: 8943076742, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
11. PD Spółka Akcyjna PIĘKNA 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy (dawniej: PD Spółka Akcyjna TRAKTOROWA C Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,) KRS: 0000606276 NIP: 8943074499, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
12. PD Spółka Akcyjna HEMARA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy (dawniej: PD Spółka Akcyjna BLUSZCZAŃSKA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,) KRS: 0000642884 NIP: 894387102, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
13. PD Spółka Akcyjna PIĘKNA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000499198 NIP: 8992751391, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
14. PD Spółka Akcyjna TRAKTOROWA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000367662 NIP: 897-176- 72-28, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
15. PD Spółka Akcyjna BRATERSKA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy w likwidacji KRS: 0000469645 NIP: 8971791043, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
16. PD S.A ŻYCZLIWA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy w likwidacji KRS: 0000367394 NIP: 8971767151, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
17. PD Spółka Akcyjna PRAGA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000469205 NIP: 8971790865, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
18. PD Spółka Akcyjna GRABISZYŃSKA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy (dawniej: PD Spółka Akcyjna Gdańska S.K.A) KRS: 0000527704 NIP: 8992758358, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
19. PD Spółka Akcyjna ŻEROMSKIEGO Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000529830 NIP: 8992759470, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
20. PD Spółka Akcyjna PIĘKNA 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,, KRS: 0000679962 NIP: 8943106236, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
21. PD Spółka Akcyjna WYSOKA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000512316 NIP: 8992754521, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
22. PD.Spółka Akcyjna PRZYJAŹNI Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000365965 NIP: 8971766743, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
23. PD.Spółka Akcyjna GŁÓWNA Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000352525 NIP: 8971760522, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
24. PD Spółka Akcyjna Atmosfera Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy (dawniej: PD Spółka Akcyjna Blacharska Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy) KRS: 0000352548 NIP: 8971760539, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł
25. PD.Spółka Akcyjna PolKonBud Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000408115 NIP: 8971756638, kapitał zakładowy: 50 000 zł, kapitał wpłacony:50 000 zł