Polityka prywatności Polityka cookies Komunikaty ADO Lista spółek STRATEGIA PODATKOWA

Lista spółek w Grupie Kapitałowej PROFIT Development

1

PD INWESTYCJE 1 S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000805519, NIP: 8943098956, REGON: 366758839

2

PD Projekt 10 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000811456 NIP: 8992870813, REGON: 384765587

3

PD Projekt 13 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000812429 NIP: 8992871155, REGON: 384812269

4

PD Projekt 6 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000811821 NIP: 8992871095, REGON: 384811666

5

PD Projekt 12 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000809154 NIP: 8992870428, REGON: 384698715