Polityka prywatności Polityka cookies Komunikaty ADO Lista spółek STRATEGIA PODATKOWA

Lista spółek w Grupie Kapitałowej PROFIT Development

6

PD Projekt 7 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000808928 NIP: 8992870368, REGON:384685351

7

PD Projekt 11 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000809998 NIP: 8992870339, REGON: 384683790

8

PD Projekt 8 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000809213 NIP: 8992870167, REGON: 384665302

9

PD Projekt 9 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000809381 NIP: 8992870138, REGON:384653635

10

PD Projekt 5 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000809161 NIP: 8992870144, REGON: 384655663