Polityka prywatności Polityka cookies Komunikaty ADO Lista spółek STRATEGIA PODATKOWA

Lista spółek w Grupie Kapitałowej PROFIT Development

11

PD Projekt 4 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000806295 NIP: 8992869164, REGON:  384532417

12

PD Projekt 3 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000763096 NIP: 8992855073, REGON:382070250

13

PD Projekt 2 Spółka Akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000764440 NIP: 8992855558, REGON: 382192118

14

PROFIT Development S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000352445, NIP: 8971760462, REGON: 021206018

15

PD S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000352451, NIP: 8971760485, REGON: 021206030