Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu mieszkania, wiąże się z koniecznością wpłacenia zaliczki lub zadatku. Jaka jest różnica między nimi, i co będzie dla nas korzystniejsze?

Co to jest przedpłata?

Przedpłata jest sumą pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru, którą wpłaca się z góry w ramach zabezpieczenia transakcji w określonym terminie. Nie jest jednak, jak wielu uważa, pełną kwotą towaru, a jedynie częścią określoną w umowie. Wpłaca się ją po podpisaniu umowy, jednak przed sfinalizowaniem transakcji. Przedpłata może przyjąć charakter zaliczki lub zadatku i to, którą z tych form będzie, zależy od decyzji stron umowy.

Zaliczka czy zadatek?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wiele osób błędnie postrzega pojęcia zaliczki i zadatku, myśląc, że oznaczają one dokładnie to samo. Tymczasem występują między nimi znaczące różnice i przed podpisaniem umowy należy zdawać sobie z nich sprawę.

  • W przypadku zaliczki na mieszkanie mamy do czynienia z wcześniej zapłaconą częścią ustalonej ceny mieszkania, która wynosić może na przykład trzydzieści lub pięćdziesiąt procent pełnej kwoty. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, a umowa dobiegnie końca, Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty pomniejszonej o zaliczkę. Jeżeli zaś po drodze pojawią się problemy i umowa nie zostanie wykonana, cała zaliczka powinna być zwrócona klientowi.
  • W przypadku zadatku zabezpieczone zostają interesy obu stron umowy. Decydując się na podpisanie zadatku, strona, która nie wywiązała się z postanowień umowy, traci całą sumę zadatku. Oznacza to, że jeżeli klient nie wywiąże się z umowy, cały zadatek przepada na korzyść sprzedającego. Podobnie działa to również w drugą stronę, a czasami należy zwrócić podwójną sumę zadatku. Takie zaostrzenie prawne zabezpiecza przed zerwaniem umowy i obie strony mogą być spokojne. Można ustalić również inny, indywidualny sposób wycofania się z umowy.

Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką?

Mimo że kwota może być taka sama, to te dwie formy przedpłaty znacznie się od siebie różnią. Należy dobrze przeanalizować oba warianty i zdecydować się świadomie na to, co dla nas korzystniejsze. W przypadku kupna mieszkania bezpieczniejszy może okazać się zadatek, ponieważ jest większym zobowiązaniem dla obu stron. Trzeba również wiedzieć, że bez zapisu o tym, że przedpłata ma być w formie zadatku, traktowana będzie jako zaliczka.