1. PROFIT Development S.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000352445, NIP: 8971760462, REGON: 021206018
2. PD S.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000352451, NIP: 8971760485, REGON: 021206030
3. PD GWARANCJE S.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000739470, NIP: 8992847837, REGON: 380786894
4. PD SERWIS S.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000743014, NIP: 8992850319, REGON: 381260846
5. PD PROJEKT S.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000754176, NIP: 8992852790, REGON: 381655214
6. PROFIT 1 S.A. w likwidacji wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000512912, NIP: 8971688090, REGON: 932947689
7. PD S.A. INVESTMENT Sp. K  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000506343, NIP: 8971767145, REGON: 021371556
8. PD S.A. POLKONBUD S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000408115, NIP: 8971756638, REGON: 021096191
9. PD S.A. LOGISTYKA S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000367414, NIP: 8971767139, REGON: 021371533
10. PD S.A. TRAKTOROWA S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000367662, NIP: 8971767228, REGON: 021371510
11. PD S.A. NOWE ZŁOTNO 3 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000612945, NIP: 8943076742, REGON: 364213917
12. PD S.A. NOWE ZŁOTNO 4 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000700649, NIP: 8992831061, REGON: 368581635
13. PD S.A. GDAŃSKA 141 S.K.A. w likwidacji wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000537537, NIP: 8943058891, REGON: 360561969
14. PD S.A. ŻEROMSKIEGO S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000529830, NIP: 8992759470, REGON: 360127428
15. PD S.A. PIĘKNA S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000499198, NIP: 8992751391, REGON: 022365109
16. PD S.A. PIĘKNA 2 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000606276, NIP: 8943074499, REGON: 363913950
17. PD S.A. PIĘKNA 3 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000679962, NIP: 8943106236, REGON: 367360694
18. PD S.A. PIĘKNA 4 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000700458, NIP: 8992831204, REGON: 368592490
19. PD S.A. PIĘKNA 5 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000728747, NIP: 8992844069, REGON: 380029851
20. PD S.A. GRABISZYŃSKA S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000527704, NIP: 8992758358, REGON: 022521740
21. PD S.A. GRABISZYŃSKA 2 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000693039, NIP: 8943112969, REGON: 368148170
22. PD S.A. ŻYCZLIWA S.K.A. w likwidacji wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000367394, NIP: 8971767151, REGON: 021371600
23. PD S.A. WYSOKA S.K.A. w likwidacji wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000512316, NIP: 8992754521, REGON: 022428844
24. PD S.A. PRAGA S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000469205, NIP: 8971790865, REGON: 022182314
25. PD S.A. HEMARA S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000642884, NIP: 8943087102, REGON: 365680845
26. PD S.A. INWESTYCJE 1 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000667498, NIP: 8943098956, REGON: 
27. PD S.A. INWESTYCJE 3 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000695662, NIP: 8992828320, REGON: 368324364
28. PD S.A. INWESTYCJE 4 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000697728, NIP: 8992829590, REGON: 368453966
29. PD S.A. INWESTYCJE 5 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000723780, NIP: 8992842656, REGON: 369724284
30. PD S.A. INWESTYCJE 7 S.K.A.  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000731990, NIP: 8992845092, REGON: 380244271

Kontakt

Biuro Zarządu
ul. Szczęśliwa 33,
Sky Tower, 10. piętro
53-445 Wrocław

Dział Promocji i Reklamy
tel. 71 388 40 62
marketing@pdsa.pl

Logistyka i Zakupy
tel. 71 388 40 51
logistyka@pdsa.pl

Profit Development