Polityka prywatności Polityka cookies Komunikaty ADO Lista spółek

PD S.A. Gdańska 141 S.K.A. komunikat ADO

Informujemy, że w dniu 31.07.2018 spółka PD S.A. Gdańska 141 S.K.A. zawarła ze spółką PD S.A. Przyjaźni S.K.A. umowę dotyczącą przejęcia przez PD S.A. Przyjaźni S.K.A. zobowiązań z tytułu rękojmi wynikających z zawartych przez umów PD S.A. Gdańska 141 S.K.A. sprzedaży. W związku z przejęciem praw i obowiązków PD S.A. Przyjaźni S.K.A., jako Administratorem Danych Osobowych przejmuje wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Realizując wtórny obowiązek informacyjny informujemy osoby, które zawarły umowę z PD S.A. Gdańska S.K.A., że od dnia zawarcia umowy Administratorem Danych Osobowych jest PD Przyjaźni S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań i praw wynikających z zawartych przez PD S.A. Gdańska S.K.A. umów. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych są obecnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą w czasie wynikającym z obecnie obowiązujących przepisów prawa m.in. Ustawa Deweloperska, Kodeks Cywilny i ustawa o rachunkowości. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Informujemy, iż w procesie przetwarzania nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.

Połączenie spółek PD SA Główna SKA i PD SA Rewolucji SKA

Informujemy, że w dniu 11.07.2018 zrejestrowana została spółka PD GWARANCJE S.A. powstała z połączenia spółek PD S.A. GŁÓWNA S.K.A. i PD S.A. REWOLUCJI S.K.A. W związku z tym, wszelkie dane osobowe, do przetwarzaniach których uprawnione były spółki PD S.A. GŁÓWNA S.K.A. i PD S.A. REWOLUCJI S.K.A. zostały przekazane do tworzonej spółki jako następcy prawnego tych spółek.

Realizując wtórny obowiązek informacyjny informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest PD GWARANCJE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań i praw wynikających z zawartych przez PD S.A. GŁÓWNA S.K.A. i PD S.A. REWOLUCJI S.K.A. umów. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych są obecnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą w czasie wynikającym z obecnie obowiązujących przepisów prawa m.in. Ustawa Deweloperska, Kodeks Cywilny i ustawa o rachunkowości. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Informujemy, iż w procesie przetwarzania nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.

PD S.A. Wysoka S.K.A. komunikat ADO

Informujemy, że w dniu 31.12.2017 spółka PD S.A. Wysoka S.K.A. zawarła ze spółką PD S.A. Przyjaźni S.K.A. umowę dotyczącą przejęcia przez PD S.A. Przyjaźni S.K.A. zobowiązań z tytułu rękojmi wynikających z zawartych przez umów PD S.A. Wysoka S.K.A. sprzedaży. W związku z przejęciem praw i obowiązków PD S.A. Przyjaźni S.K.A., jako Administratorem Danych Osobowych przejmuje wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Realizując wtórny obowiązek informacyjny informujemy osoby, które zawarły umowę z PD S.A. Wysoka S.K.A., że od dnia zawarcia umowy Administratorem Danych Osobowych jest PD Przyjaźni S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań i praw wynikających z zawartych przez PD S.A. Wysoka S.K.A. umów. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych są obecnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą w czasie wynikającym z obecnie obowiązujących przepisów prawa m.in. Ustawa Deweloperska, Kodeks Cywilny i ustawa o rachunkowości. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Informujemy, iż w procesie przetwarzania nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.

PD S.A. Atmosfera S.K.A. komunikat ADO

Informujemy, że w dniu 31.01.2018 spółka PD S.A. Atmosfera S.K.A. zawarła ze spółką PD S.A. Przyjaźni S.K.A. umowę dotyczącą przejęcia przez PD S.A. Przyjaźni S.K.A. zobowiązań z tytułu rękojmi wynikających z zawartych umów sprzedaży. W związku z przejęciem praw i obowiązków PD S.A. Przyjaźni S.K.A., jako Administratorem Danych Osobowych przejmuje wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Realizując wtórny obowiązek informacyjny informujemy osoby, które zawarły umowę z PD S.A. Atmosfera S.K.A., że od dnia zawarcia umowy Administratorem Danych Osobowych jest PD Przyjaźni S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań i praw wynikających z zawartych przez PD S.A. Atmosfera S.K.A. umów. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa. Informuje się, iż prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych są obecnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą w czasie wynikającym z obecnie obowiązujących przepisów prawa m.in. Ustawa Deweloperska, Kodeks Cywilny i ustawa o rachunkowości. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Informujemy, iż w procesie przetwarzania nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.