PD SA PRAGA S.K.

Informacje o spółce
PD SA PRAGA S.K.
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8971790865,
REGON: 022182314
KRS 0000806352 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego