Proces zakupu nowego mieszkania, szczególnie jeśli robisz to po raz pierwszy, może wydawać się skomplikowany i niejasny. Spotkasz się z różnego rodzaju umowami, formalnościami i terminami płatności, których trzeba przestrzegać. Będziesz podpisywać umowę deweloperską i umowę przyrzeczoną, a w niektórych przypadkach również umowę przedwstępną. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, zawierając każdą z nich.

​Umowa rezerwacyjna – na co zwrócić uwagę?

Pierwszą umową, z którą możesz (ale nie musisz) się spotkać przy kupnie nowego mieszkania, jest umowa rezerwacyjna. Podpisuje się ją najczęściej w momencie przedsprzedaży, czyli początkowym etapie powstawania inwestycji, w którym mieszkanie jeszcze fizycznie nie istnieje. Umowa ta jest formalnym potwierdzeniem rezerwacji mieszkania, które planujemy kupić i podpisując ją, należy zwrócić uwagę na cztery istotne elementy:

  • pozwolenie na budowę – uzyskanie go jest konieczne do rozpoczęcia budowy,
  • termin rozpoczęcia prac budowlanych – to moment, w którym inwestycja zacznie realnie powstawać,
  • czas rezerwacji – to moment, w którym najpóźniej należy podpisać umowę deweloperską,
  • harmonogram płatności – podany jest w nim termin, w jakim trzeba zapłacić opłatę rezerwacyjną.

​Umowa deweloperska – najważniejsze terminy

Podpisanie umowy deweloperskiej, to obowiązkowy element zakupu każdego nowego mieszkania. Podpisuje się ją w formie aktu notarialnego, w którym deweloper zobowiązuje się ustanowić lub przenieść na nabywcę prawo własności domu, lub mieszkania, po zakończeniu przedsięwzięcia. Więcej na temat zakupu mieszkania od dewelopera przeczytasz w naszym artykule.

W umowie deweloperskiej znajdziesz wszystkie istotne informacje i terminy, a szczególną uwagę trzeba zwrócić na następujące elementy:

  • harmonogram wpłat – terminy wpłat kolejnych transz pieniędzy, których należy dokonywać bez opóźnień,
  • zakończenie robót budowlanych – moment zakończenia budowy inwestycji, po którym deweloper ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynków mieszkalnych,
  • termin przekazania mieszkania – data, do której deweloper ma oddać mieszkanie,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – data określająca moment odbioru kluczy i tym samym możliwości rozpoczęcia wykończenia mieszkania,
  • termin rękojmi za wady lokalu – 5 lat od daty odbioru,
  • termin podpisania umowy przyrzeczonej – umowy przeniesienia własności mieszkania na kupującego.

​Umowa przyrzeczona – finalny krok

Umowa przyrzeczona, czyli inaczej umowa przeniesienia własności, to moment, w którym formalnie właścicielem mieszkania staje się kupujący. Jest to już ostatni dokument, który będziemy podpisywać. Następnie należy pamiętać o zgłoszeniu zakupu mieszkania w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta – trzeba to zrobić w ciągu 14 dni.

Na sam koniec interesuje nas już tylko termin ustanowienia hipoteki, jeśli mieszkanie było finansowane z kredytu. Następnie zostaje już tylko wykończyć mieszkanie i się wprowadzić!